باریپا | Baripa. فرش پاتریس طرح مینیاتور فیروزه ای