باریپا | Baripa. فرش پاتریس طرح کارخانه هیولاها رنگی