باریپا | Baripa. فرش ری طرح افشان واگیره 3001 نسکافه ای