باریپا | Baripa. تعویق زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی ، کفپوش و.. شهر آفتاب